zaglavlje Image 1 zaglavlje Image 2

Razvojni projekt

PROJEKT eMOBILNOST je razvojni projekt kojim HEP grupa želi biti u korak s energetskom strategijom Europske unije, a osnovu projekta čini ideja da se električna energija iz obnovljivih izvora koristi kao pogonsko gorivo za električna vozila.

Vizija projekta

 • u korak s energetskom strategijom EU (20/20/20) HEP želi biti vodeći u regiji na području elektromobilnosti u izgradnji infrastrukture za punjenje el. vozila temeljene na konceptu naprednih elektroenergetskih mreža

Naziv projekta bigEVdata
Trajanje projekta ožujak 2018. - veljača 2021.
Ukupno odobrena količina sredstava Europska unija je sufinancirala HEP-ov udio u projektu sa 7.684.366,57 HRK iz IRI fonda.
Članovi konzorcija HEP, FER, NEOS
Kratki opis projekta

Projektom bigEVdata HEP će razviti inovativno cjelovito rješenje koje će integrirati big-data modeliranje ponašanja i navika potrošača (korisnika) infrastrukture punionica i omogućiti efikasnost uporabe i upravljanja mrežom punionica za električna vozila.

Sustav će se sastojati od skupa inteligentnih funkcionalnosti koje podižu efikasnost korisnika, kroz funkcionalnosti grupiranja, analize i klasifikacije klijenata i članova tima, personalizirane preporuke ovisne o kontekstu te geoprostorne analize i preporuke. Sustav uključuje prediktivne analitičke metode kojima će se korisniku omogućiti automatizirano otkrivanje znanja u skupu podataka o klijentima i djelatnicima (njihovim navikama i geoprostornoj lokaciji), personalizirane preporuke za poboljšanje poslovanja (uspješnosti obrade klijenata) te analize i otkrivanje anomalija u podacima i navikama.

Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaja:
 • Pružatelji usluge punjenja vozila - e-mobilnosti
 • Proizvođači softvera za upravljanje infrastrukturom za punjenje električnih vozila
 • Regulatori
 • Proizvođači električnih vozila
 • Operatori za upravljanje infrastrukturom za punjenje
 • Znanstvena zajednica
 • Šira zajednica, građani

Rezultati projekta biti će prezentirani široj zajednici putem web stranice projekta, kroz 3 dobro isplanirane diseminacijske radionice, prezentacije projekta i priloge te kroz znanstvene radove. Predviđena je i zaštita žiga proizvoda bigVdata.

Infrastruktura koja će se nabaviti kroz projekt:
 • 12 rapidnih punionica (50 kW)
 • 10 brzih punionica (22 kW)
 • 10 bežičnih punionica
 • 10 wallbox punionica
Korisne poveznice:

Za više informacija, kontaktirajte nas na e-mail:elen@hep.hr

Naziv projekta EAST-E
Trajanje projekta ožujak 2016. – kraj 2018.
Ukupno odobrena količina sredstava 5,05 milijuna eura
Članovi konzorcija HEP, E.ON grupa (Zapadoslovenská energetika iz Slovačke, E.ON Češka Republika), GO4 (Slovačka)
Kratki opis projekta

Europska komisija je EAST-E konzorciju odobrila financiranje iz programa Instrument za povezivanje Europe (CEF) u iznosu od 5,05 milijuna eura za postavljanje ukupno 57 multi-standardnih brzih punionica (50kW) za električna vozila na području Kohezijskih zemalja - Hrvatske (27 punionica), Slovačke (15) i Češke (15) (slika 1.). Njihovim postavljanjem, širi se i nadopunjuje postojeća mreža punionica u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj i Češkoj te se omogućuju prekogranična putovanja u 11 zemalja – od Atlantika i Sjevernog mora do Sredozemlja i na istok, prema Poljskoj, Ukrajini i BiH. Projekt je fokusiran i na intermodalnost (kombiniranje više vrsta prijevoza) na 20 lokacija zračnih luka (Zagreb, Prag, Bratislava) i željezničkih kolodvora.

Projekt EAST-E će dati usmjerenje kako javnim tako i privatnim dionicima po pitanju planirane implementacije što će omogućiti precizno i optimalno planiranje daljnjeg razvoja tržišta, implementacije infrastrukture te zadovoljstvo korisnika.

Podršku projektu u Hrvatskoj dali su neki od najvećih globalnih proizvođača vozila – BMW, Nissan i Renault, E.ON Mađarska, Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije, Predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, turizma i poduzetništva Republike Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Autocesta Rijeka-Zagreb i Hrvatske ceste, INA, TIFON, MZLZ i HŽ infrastruktura, 10 razvojnih agencija RH te 5 županija i 5 najvećih gradova na trasi projekta u Republici Hrvatskoj.

Glavne potrebe Kohezijskih zemalja koje projekt zadovoljava
 • Razlike u zrelosti infrastruktura i potrebe potrošača
 • Dostupnost EV-a prihvatljive cijene
 • Sinergije između operatora mreže punjača EV-a i distributera el. energije u cilju poboljšanja poslovnog slučaja uporabe obnovljivih izvora energije
 • Sezonalnost (npr. praznici i godišnji odmori)
 • Potpuna kompatibilnost i roaming funkcionalnost sa postojećim mrežama
 • End-to-end poslovne ponude i ICT sustavi koja zadovoljavaju očekivanja potrošača/korisnika
Glavne prednosti projekta za HEP
 • Nabava, instalacija i puštanje u rad 27 multi-standardnih rapidnih punionica na često posjećivanim lokacijama
 • Nabava, instalacija i puštanje u rad ICT rješenja za upravljanje punionicama, sustavom naplate, geolokacijom punionica za korisnike kroz web i mobilne platforme
 • Uspostava roaming platforme sa 11 zemalja (slobodan prolaz vozača i upotreba/naplata HEP usluge stranim vozačima)
 • Izgradnja respektabilne konkurentske prednosti
 • Ubrzanje razvoja tržišta kroz marketing aktivnosti na hrvatskoj i EU razini - visoka vidljivost (RH, Zemlje kohezije, EU)
 • Adekvatno planiranje opterećenja mreže za buduća razdoblja
 • Uspostava intermodalnosti na relacijama cesta - željeznica - zrakoplov
 • Lokalizacija najbolje EU prakse
Korisne poveznice:

Za više informacija, kontaktirajte nas na e-mail:elen@hep.hr

Naziv projekta NEXT-E
Trajanje projekta početak 2017. – kraj 2020.
Ukupno odobrena količina sredstava 18,84 milijuna eura
Članovi konzorcija HEP, E.ON grupa (Zapadoslovenská energetika iz Slovačke, E.ON Češka Republika, E.ON Mađarska, E.ON Rumunjska), MOL grupa (podružnice iz šest država), PETROL (Hrvatska i Slovenija), Nissan, BMW
Kratki opis projekta

Europska komisija je krajem lipnja 2017. NEXT-E konzorciju odobrila financiranje iz programa Instrument za povezivanje Europe (CEF) u iznosu od 18,84 milijuna eura za postavljanje ukupno 222 multi-standardnih brzih punionica (50kW) i 30 ultra-brzih punionica (150-350 kW) za električna vozila uzduž važnih prometnih koridora, uključujući i neke iz Transeruopske prometne mreže (TEN-T). Na taj način će se stvoriti ključna infrastruktura punionica za EV u Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Tvrtke članice konzorcija su, kroz suradnju i koristeći znanje i stručnost iz područja električne energije, nafte i plina te proizvodnje opreme i automobila, stvarat će međusobno kompatibilnu i nediskriminirajuću mrežu punionica za EV kao alternativu za postojeću mrežu benzinskih postaja.

U službenoj ocjeni Izvršne agencije za inovativnost i mreže Europske komisiji (INEA) navodi se da je značenje predloženog projekta vrlo veliko, da se njime promovira smanjenje emisija CO2 te održava mobilnost i intermodalna povezanost. Također se naglašava važnost projekta za daljnje kreiranje planova i strategija vezano za infrastrukturu za punjenje EV u istočnoj Europi.

Glavne prednosti projekta
 • Podrška nacionalnim planovima za e-mobilnost i strategijama širenja EV u regiji
 • Razvoj održivih rješenja za punjenje vozila
 • Procjena integracije obnovljive energije
 • Uvođenje inovativnih poslovnih procesa i potrošačkih paketa s ciljem smanjenja ovisnosti o nafti
 • Smanjenje emisija CO2 u Europi
 • Uspostava suradnje s ministarstvima transporta, Europskom komisijom i kreatorima politika kako bi se osigurala primjena naučenog s ciljem uvođenja pan-kohezijske infrastrukture za punjenje EV
 • Predstavljanje najboljih strategija i pristupa infrastrukturi i korištenju usluga
 • Podrška širenju korištenja EV u regiji – spajanje zapadne i pan-kohezijske Europe predstavljajući besprijekorno i ugodno iskustvo vožnje na dugim relacijama, u potpunosti temeljeno na električnoj energiji
 • Provođenje mrežnih planova i ICT studija kako bi se omogućio pilot projekt postavljanja brzih i ultra brzih punionica u dvije faze što će rezultirati pan-kohezijskim planom i vodičem za široku uporabu električnih vozila
Korisne poveznice:

Za više informacija, kontaktirajte nas na e-mail:elen@hep.hr

KALKULATOR

NAJČEŠĆA
pitanja

© HEP 2016